NHÂN VIÊN KHU NGHỈ DƯỠNG VÀ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THIỀN TÂM NGỒI THIỀN TRƯỚC KHI LÀM VIỆC

NHÂN VIÊN KHU NGHỈ DƯỠNG VÀ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THIỀN TÂM NGỒI THIỀN TRƯỚC KHI LÀM VIỆC

NHÂN VIÊN KHU NGHỈ DƯỠNG VÀ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THIỀN TÂM NGỒI THIỀN TRƯỚC KHI LÀM VIỆC

NHÂN VIÊN KHU NGHỈ DƯỠNG VÀ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THIỀN TÂM NGỒI THIỀN TRƯỚC KHI LÀM VIỆC

NHÂN VIÊN KHU NGHỈ DƯỠNG VÀ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THIỀN TÂM NGỒI THIỀN TRƯỚC KHI LÀM VIỆC
NHÂN VIÊN KHU NGHỈ DƯỠNG VÀ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THIỀN TÂM NGỒI THIỀN TRƯỚC KHI LÀM VIỆC
Menu
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
1 2 3 4 5 6
Tin tức

NHÂN VIÊN KHU NGHỈ DƯỠNG VÀ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THIỀN TÂM NGỒI THIỀN TRƯỚC KHI LÀM VIỆC

Vào sáng thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần, nhân viên Khu nghỉ dưỡng và điều trị Phục hồi chức năng Thiền Tâm được ngồi Thiền và đọc sách chia sẽ những điều tốt đẹp trong cuộc sống, nhằm mang lại sức khỏe cũng như đời sống luôn hướng đến thiện lành cho mọi người. Nhiều người đã bỏ được thuốc lá, hết nhậu nhẹt và hết đánh đập vợ con, cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn. Có những gia đình Đạo Công Giáo cũng đã thay đổi đời sống, mang đến sự hòa khí trong gia đình. Đó cũng là mong muốn mọi người luôn sống thiện lành của các nhà sáng lập Khu nghỉ dưỡng và điều trị Phục hồi chức năng Thiền Tâm. Đồng thời giúp cho các nhân viên y tế tại đây hiểu rõ về giá trị của cuộc sống và luôn hết lòng giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi sớm để trở về với gia đình và xã hội.

Bài viết khác
Đăng ký nhận mail:
Theo dõi: Mạng xã hội footer
Back-top