CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG NGÀY 25.06.2016

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG NGÀY 25.06.2016

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG NGÀY 25.06.2016

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG NGÀY 25.06.2016

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG NGÀY 25.06.2016
CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG NGÀY 25.06.2016
Menu
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
1 2 3 4 5 6
Tin tức

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG NGÀY 25.06.2016

Với mong muốn tạo điều kiện và thiện duyên để toàn thể nhân viên Thiền Tâm có cơ hội được cúng dường, được nghe pháp và học thiền để có thể cùng trưởng dưỡng, tu tập - sửa đổi trau dồi chánh pháp, tăng trưởng thiện nghiệp, cùng hướng đến con đường chấm dứt khổ đau ngay trong cuộc sống này bằng sự thấu đạt chân lý giác ngộ giải thoát, ngày 25.06, công ty Thiền Tâm đã cung thỉnh Sư Khánh Hỷ cùng tăng đoàn của Thiền viện Phước Sơn đến Thiền Tâm để cúng dường trai tăng.

 

Bài viết khác
Đăng ký nhận mail:
Theo dõi: Mạng xã hội footer
Back-top